Toplam Sertlik Test Kit                   

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                        

                                                     1                                  2                               3

  

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Toplam Sertlik Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 10 ml Tampon / İndikatör çözeltisi,

·          Damlalıklı 2 ayrı şişe içinde 20 ml Titrasyon çözeltisi,

·          Ağzı vida kapaklı 15 ml’lik  Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

Test Yöntemi;

 

Test yöntemi Kompleksometrik Titrasyondur.  10 pH’ da toprak alkali metaller (kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum) Eriochrom Black T indikatörü ile pembe renkli kompleks yaparlar. Ortama EDTA ilavesiyle bu kompleks bozulur ve titrasyon son noktasında renk gök mavisine döner. Sonuç CaCO3 cinsinden bulunur.

 

 

Test Sayısı;

 

Toplam Sertlik değerine bağlı olmakla birlikte yaklaşık 100 testtir.

Etkileşim;

 

Diğer metaller (aluminyum, demir, bakır veya mangan) indikatör ile reaksiyona girerek kompleks yaparlar.

 

Ölçüm Aralığı;

 

Çözeltilerimizle optimum sayıda test yapabilmek için uygun test kiti kullanmanızı öneririz. Kullanım talimatında 5 ml numune için beher damla başına mg/L  veya ppm cinsinden CaCO3 eşdeğeri verilmiştir. Test sırasında alınacak numune miktarını 2,5 ml’ye düşürerek ya da

10 ml ‘ye çıkararak ölçüm aralığını genişletebilirsiniz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Endüstriyel sular (kazan besleme suyu), su yumuşatma sistemleri, içme suları, yüzey suları v.s. için kullanılır.

 

 

GENEL BİLGİ

 

 

Su sertliği; içindeki “Kalsiyum” ve “Magnezyum”  iyonlarından kaynaklanır. Bu iki iyon birlikte suyun sertliğini oluştururlar.

 

Sertlik değeri (mg/L CaCO3)  ya da (ppm CaCO3) şeklinde ifade edilir.

 

1 mg/L CaCO3 = 1 ppm CaCO3 ‘ dir.

 

 

Toplam sertlik değeri;

 

15 mg/L CaCO3 ' ın altındaki sular ÇOK YUMUŞAK,

 

15 ila 50 mg/L CaCO3 arasındaki sular YUMUŞAK,

 

50 ila 100 ppm CaCO3 arasındaki sular  ORTA SERT,

 

100 ila 200 ppm CaCO3 arasındaki sular  SERT,

 

200 mg/L CaCO3 'in üzerindeki sular ÇOK SERT olarak adlandırılır.

 

 

Uluslararası birimlendirmede;

 

1 Fransız sertlik derecesi (of) = 10 mg/L CaCO3 dir.

 

1 of = 0.5599 Alman sertlik derecesi (odH) dir.

 

1 of = 0.70 İngiliz sertlik derecesi (oe) dir.

 

International = 1 mmol/L = 100 mg CaCO3/L dir.

 

A.B.D. = 1 ppm  = 1 mg CaCO3/L  dir.