Sülfit Test Kit                                              

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                     2                                3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Sülfit Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml Reagent-A,

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml İndikatör,

·          Damlalıklı şişe içinde 12 ml Titrasyon çözeltisi,

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

 

 

 

 

 

Test Yöntemi;

 

Test yöntemi İyodometrik Titrasyondur. Asidik ortamda Sülfit iyonları İyot ile okside edilir. Titrasyon son noktası iyot fazlasının numune rengini renksizden maviye çevirmesi ile belirlenir.

 

Test Sayısı;

 

Sülfit değerine bağlı olarak  15 ila 75 testtir.

 

Etkileşim;

Testte kullanılacak su  numunesi 50 oC’nin altında olmalıdır. Kuvvetli alkali karakterdeki su numuneleri nötralize edilmelidir. Sülfit dışındaki redükleyici bileşikler (örneğin askorbik asit) yüksek değer elde edilmesini sağlarlar. Sülfürler çinko asetat ilavesi ile bertaraf edilebilirler. Nitritler negatif girişimde bulunurlar. Nitrit eliminasyonu için sulfamik asit (0,1 gr kristal sülfamik asit /50 ml su numunesi) kullanılmalıdır. Bakır ve olası diğer ağır metaller sülfitin oksidasyonu için katalizör görevi görürler ve EDTA (2,5 gr EDTA/100 ml distile yada deionize su) ile hazırlanan çözeltiden 100 ml su numunesine 1 ml) kullanılarak etkileri bertaraf edilebilir.

 

Ölçüm Aralığı;

Bu test yöntemi ile gözlenebilecek sülfit limiti 2 mg/L dir. Kullanım talimatında 5 ml numune için beher damla başına mg/L  veya ppm cinsinden Sülfit eşdeğeri verilmiştir. Test sırasında alınacak numune miktarını 2,5 ml’ye düşürerek ya da 10 ml ‘ye çıkararak ölçüm aralığını genişletebilirsiniz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Endüstriyel sular (kazan besleme suyu), gıda sanayi ve şarabın koruyucularında sülfit tayininde v.s. için kullanılır.

 

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece kimyasal analiz için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik kullanmayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİ

 

Testte kullanılacak su  numunesi 50 oC’nin altında olmalıdır. Su numunenizin hava ile temasını mümkün olduğunca önleyiniz. Hava ile teması artacağından numunenize test öncesi kesinlikle süzme işlemi uygulamayınız.

Alınan su numunesinin 100 sine test öncesinde derhal 1 ml EDTA çözeltisi ilave ediniz. EDTA çözeltisini  yukarıda etkileşim bölümünde verildiği şekilde hazırlayabilirsiniz.