pH Test Kit                                      

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                   1                                              2                                         3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her pH Test Kiti;

 

 

Test Yöntemi;

 

Testte karışım indikatörü kullanılır.  

 

Test Sayısı;

 

Yaklaşık 200 ila 250 testtir.

 

Etkileşim;

 

Kuvvetli oksitleyiciler klor, brom ve ozon girişim yaparak indikatörleri bozabilir.

Ölçüm Aralığı;

 

Kitinizin ölçüm aralığı 4 ila 10 pH değerleri arasındadır.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Doğal sular (çevre izlenmesi), atık sular, su kültürü ve yüzme havuzlarında pH tayini ve izlenmesinde kullanılır.

 

 

 

GENEL BİLGİ

 

 

pH  “Bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu’ dur.” şeklinde tarif edilir.

 

pH skalası 0 ile 14 arasında değişir.

 

pH’ ı 0 ile 6,9 arasındaki çözelti asidik,

pH’ ı 7,1 ile 14 arasındaki çözelti alkali yada bazik,

pH’ ı 7 olan çözelti de nötr olarak adlandırılır.

 

Su için optimum pH değeri 7,2 ile 7,6 arasıdır. Uygun alkalinite değeri için bu pH aralığı optimumdur. Alkalinite aşağıya düştüğünde suyun pH değeri de dalgalanır ve netice de suda kalite problemleri başlar.

 

pH’ ı çok düşük bir su, borularda korozyon ve pitting sonucu delinmelere neden olur. Bu durum, suya metal iyonları karışması nedeniyle sağlık problemlerine de yol açar. Su acımtrak, metalik bir tada kavuşur.

 

Eğer suyun pH’ ı çok yüksekse bu kez de tadı mutfak sodasına benzer ve bu özellikteki su ile borularda çökeltiler, skal’ ler oluşur.