Klor Test Kit                                 

“Serbest klor” – “Bağlı klor” – “Toplam klor”

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                         2                                 3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Klor Test Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 12 ml İndikatör,

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml Tampon,

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml İyodür reagenti (Toplam Klor Kiti için),

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

 

Test Yöntemi;

 

6.4 pH’ da  DPD (N,N-diphenylethylenediamine)  serbest klor ile okside olarak pembe renkli bileşiğe dönüşür. Numunedeki oluşan renk yardımıyla klor konsantrasyonu belirlenir. Kloroaminler „bağlı klor“  ortama ilave edilen iyodür reagenti ile aynı şekilde belirlenir.

Test Sayısı;

 

Ortalama 75 testtir.

 

Etkileşim;

 

Kuvvetli alkalin ve asidik numuneler test öncesi nötralize edilmelidir. Numuneniz içindeki brom ve iyot’ da  

klor şeklinde belirlenir. Klor dioksit, ozon ve okside manganez bileşikleri gibi diğer oksidanlar ölçüm değerinizin yüksek çıkmasına neden olacaktır.

 

Ölçüm Aralığı;

 

Kitinizin ölçüm aralığı 0 ila 3 mg/L Cl2 ‘dir. Renk karşılaştırıcı  0,1-0,3-0,6-1,0-1,5-2,0-3,0 mg/L aralıklı düzenlenmiştir. 10 mg/L ‘den yüksek miktarda klor içeren numunelerinizdeki klor indikatörü etkileyecektir.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Endüstriyel sular (soğutma kuleleri)’ da, yüzme havuzlarında, yüzey suları, içme suları, deniz suları, gıda maddeleri imalatında , atık sularda serbest ve bağlı klor tayini ve izlenmesinde kullanılır.

 

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece kimyasal analiz için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik olarak kullanmayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

GENEL BİLGİ

 

Ne kadar güvenli kaynaktan gelirse gelsin şehirler, köyler v.s. gibi yerleşim yerlerinde kullanılan sular dezenfekte edilmelidir. Klor; genelde su içindeki mikroorganizmaları öldürerek halk sağlığını korumak amacıyla kullanılır. Gerek ucuz oluşu ve gerekse mikroorganizmalara karşı geniş etkisi nedeniyle en çok kullanılan dezenfektandır.

Şehir şebeke sularındaki klor konsantrasyonu 0,1 ila 0,4 mg/L arasında değişir.

Klor suya; gaz halinde, sodyum hipoklorit  çözeltisi olarak, granül kalsiyum hipoklorit yada organik klor bileşikleri şeklinde verilir.

Doğal su kaynaklarında klor bulunmaz. Eğer varsa endüstriyel atık sular vasıtasıyla karışmıştır.

Klorun su içindeki çözeltisi stabil değildir. Güneş ışığı ya da kuvvetli ışık kaynakları ve çalkalama, su içindeki klor konsantrasyonunun hızla düşmesine neden olur.

Bu bakımdan alınan su numunesinin testi hiç vakit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir.