Fosfat Test Kit                                        

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                         2                                  3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Fosfat Test Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 12 ml Reagent A,

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml Reagent B,

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

 

Test Yöntemi;

 

Yaklaşık 1 pH’ da amonyum fosfomolibdat numunedeki fosfat formu ile renksiz molibdofosforik asit yapar. Bunun kalay klorür ile redüksiyonu sonucu fosforomolibden mavisi bileşiği oluşur. Numunedeki renk derinliği yardımıyla fosfat miktarı belirlenir.

Test Sayısı;

 

Ortalama 70 testtir.

 

Etkileşim;

 

Doğal sulardaki bileşikler genelde girişime neden olmazlar. Nb, Ta, Sn, W, Ti, Zr, Bi gibi ağır metaller ciddi girişimlere neden olurlar.

Tuzlu sular ve deniz sularında düşük değer alınır. Bu tür sularda elde ettiğiniz analiz sonucunu 1,3 faktörü ile çarpınız.

 

Ölçüm Aralığı;

 

Kitinizin ölçüm aralığı 0,2 ila 7 mg/L PO4-3 dür.  ‘dir. Renk karşılaştırıcı  0,2-0,5-1-2-4 ve 7 mg/L aralıklı düzenlenmiştir. Kitiniz ile elde ettiğiniz değeri fosfor (P) ‘ a çevirmek için 3,07 ye bölünüz.

Daha yüksek miktarda fosfat içeren numunelerinizi seyrelterek ölçmenizi öneririz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Doğal sular ve atık sularda fosfat tayini ve izlenmesinde kullanılır.

 

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece kimyasal analiz için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik olarak kullanmayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

GENEL BİLGİ

 

Fosfor naturel sularda değişik formlarda bulunur. Ana fosfat formu ortofosfattır. pH’ a bağlı olarak  fosforik asit H3PO4 ya da daha gelişmiş H2PO4- , HPO4 2- ve PO4 3-   formlarında bulunur. Ortofosfatın dehidratasyonu sonucunda Na3(PO3)6 benzeri polyfosfatlar oluşur.

Suların tipik fosfor içerikleri mg/L cinsinden aşağıda verilmiştir.

Yerel atık sular : 5-20, Zirai atık sular: 0.01-1.0, Kirletilmemiş göller: 0.01-0.04, Nehirler: 0.01-1.0, Okyanus suyu: 0.07, Yağmur suyu: 0.004-0.03