Bakır Test Kit                                       

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                         2                                 3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Bakır Test Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 10 ml İndikatör,

·          Damlalıklı şişe içinde 10 ml Tampon çözeltisi,

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

 

Test Yöntemi;

Yöntem; numunedeki bakırın, 6-7 civarındaki pH’ da dietil-ditiokarbamat ile verdiği sarı renkli bileşikten faydalanarak konsantrasyonunun bulunması ilkesine dayanır.

 

Test Sayısı;

 

Ortalama 125 testtir.

 

Ölçüm Aralığı;

 

Kitinizin ölçüm aralığı 0 ila 5 mg/L dir. Renk karşılaştırıcı “Colour comparator”  0-0,25-0,5-1,25-2,5-5,0 mg/L

Bakır olarak düzenlenmiştir.  Daha yüksek bakır içeren numunelerinizi seyrelterek veya kitinizle birlikte verilen renk karşılaştırıcı yardımıyla ölçebilirsiniz.

 

Önemli:  Renklenmesini önlemek için test tüplerinizi, işlem sonrası derhal yıkayınız.

 

Etkileşim;

 

Yüksek konsantrasyondaki oksidanlar, kalsiyum ve magnezyum girişim yaparlar. Gümüş de girişim yapar.

 

Önemli: Su numunesi içindeki bakır, konulduğu kabın yüzeyi ile absorbe edilebilir. Bu nedenle alınan numuneye hiç vakit geçirilmeden test uygulanmalıdır. Eğer  bakır testi için alınan su numunesi bekletilecekse beher 100 ml suya 0,5 ml % 20’ lik HCl ilave ediniz ve test sırasında tekrar optimum pH’ a

(6-7) getiriniz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

İçme sularında bakır tayininde, bakır korozyonunun izlenmesinde, su depolarında yosun teşekkülünü kontrol amacıyla bakır tayininde, atık sularda bakır tayininde v.s. kullanılır.

 

Uyarı ve önlemler;

 

Kit ile birlikte verilen reagentler sadece kimyasal analiz için kullanılmalıdır. Başka amaçlara yönelik olarak kullanmayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

 

 

GENEL BİLGİ

 

Ağır metallerin 0,05 mg/L üzerindeki konsantrasyonları canlılar için toksiktir. İçme sularının bakır içeriği genelde 0,03 mg/L’ nin altındadır.  Bu değer 1 mg/L ‘ nin üzerine çıktığında suya acı tad verir ve bu suyun bakır bileşiklerince ya da endüstriyel atıklarıyla kirletildiğini gösterir.