Alkalinity Test Kit                           

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                     1                                     2                                3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Toplam Alkalinitiy Kiti;

 

·          Damlalıklı şişe içinde 6 ml Reagent MO “ Alkaliniti (F+M) Kiti için ayrıca Reagent F”

·          Damlalıklı şişe içinde 12 ml Titrasyon çözeltisi,

·          Ağzı geçme kapaklı 2 adet Test tübü,

·          Renk karşılaştırıcı “Colour comparator” ve kullanım talimatı içerir.

 

 

Test Yöntemi;

 

Test yöntemi Asidimetrik Titrasyondur. Su numunesi  4,5 pH’a pH indikatörüne karşı Sülfürik asit ile titrilenir. Sonuç CaCO3 cinsinden bulunur.

 

 

Test Sayısı;

 

Alkalinity değerine bağlı olmakla birlikte yaklaşık 60 testtir.

 

Etkileşim;

Alkalinity; hidroksit, karbonat ve bikarbonat iyonlarından ileri geliyorsa etkileşim yoktur. Serbest klor etkileşimi indikatörce bertaraf edilir.

 

Ölçüm Aralığı;

Çözeltilerimizle optimum sayıda test yapabilmek için uygun test kiti kullanmanızı öneririz. Kullanım talimatında 5 ml numune için beher damla başına mg/L  veya ppm cinsinden CaCO3 eşdeğeri verilmiştir. Test sırasında alınacak numune miktarını 2,5 ml’ye düşürerek ya da

10 ml ‘ye çıkararak ölçüm aralığını genişletebilirsiniz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Endüstriyel sular (kazan besleme suyu), yüzme havuzları, su kültürü v.s. için kullanılır.

 

GENEL BİLGİ

 

Alkalinity; set edilmiş bir pH değerine karşı suyun asidi nötrleştirme kapasitesinin bir ölçüsüdür.

Suyun; hidroksit, karbonat ve bikarbonat iyonlarından kaynaklanan korozif özelliğinin belirlenmesi bakımından içme suyu, atık su, ısıtma ve soğutma sistemleri, yüzme havuzları v.s. için çok önemli bir testtir.

Alkalinity; “Fenol ftalein”, “Metil Oranj” ve “Toplam Alkalinity” olarak ayrı ayrı ölçülebilir.

 

Fenol Ftalein Alkalinitesi;

Numunenin; 8,3 pH’ a “Fenol Ftalein” indikatörü yanında seyreltik asit ile titrasyonudur.

Bu titrasyon ile hidroksit iyonları suya, karbonat iyonları da bikarbonat a çevrilir.

Bu testte hidroksit iyonlarının tümü, bikarbonat iyonlarının ise yarısı ölçülür.

 

Metil Oranj Alkalinitesi;

Numunenin; 8,3 pH’ dan 4,5 pH’ a “Metil Oranj” indikatörü yanında seyreltik asit ile titrasyonudur.

Bu testte önceki testte (Fenol Fftalein Alkalinitesi) ölçülmeyen bikarbonat iyonları ölçülür.

 

Toplam Alkalinite;

Numunenin 4,5 pH’ a titrasyonu ile tüm iyonların “Hidroksit, Karbonat ve Bikarbonat” ölçülmesidir.

Alkalinite test sonucu mg/L CaCO3 olarak verilir.

 

Hidroksil, Karbonat ve Bikarbonat Alkaliniteleri

 

Titrasyon sonucu

Kostik veya hidroksil    alkalinitesi

Karbonat Alkalinitesi

Bikarbonat Alkalinitesi

VF = 0

0

0

0

VFf <1/2VT

0

2 VF

VT-2 VF

VF = 1/2VF

0

2 VF

0

VF >1/2VT

2 VF -VT

2(VT- VF)

0

VF =VT

VT

0

0

 

Bu tabloda;

 

VF= Fenol Ftalein indikatörü için sarfedilen titrasyon çözeltisi damla sayısı,

VMO= Fenol Ftalein indikatörü için sarfedilen titrasyon çözeltisi damla sayısı,

VT = VT+ VMO  dir.