Acidity Test Kit                               

 

DENİZ MEDİKAL VE KİMYASAL ÜRÜNLER

          www.deniz-chemical.com

 

 

Değerli Müşterimiz,

 

Ürünümüzü seçtiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.

Test kitini doğru kullanmak için birlikte verilen bilgi notlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

Ürün ambalajında amber renkli cam şişe kullanılmıştır. Bu ambalaj; ürün içindeki kimyasalların içinde bulunduğu malzemeden ve güneş ışığından etkilenmesini önlemek, üründen  doğru sonuç alınması ve ürünün öngörülen kullanım süresi içinde bozulmasını engellemek için özellikle seçilmiştir.

 

Ürün için seçilen damlalık da 25 damla/ml özelliğiyle mümkün olduğunca çok test gerçekleştirmenize imkan sağlayacaktır.

 

-          Kullanım öncesi damlalık-şişe arasındaki plastik tapayı çıkarınız. (1)

-          Ürünün damlalık bölümünü ıslatması için iyice çalkalayınız. (2)

-          Damlalık kapağını çıkardıktan sonra şişeyi dik konumda tutarak, damlalık bölümünü baş ve işaret parmağınızla sıkarak kullanınız. (3)

 

                                                                      

                                                 1                                              2                                         3

 

Her testten sonra plastik tapayı şişe ağzına tekrar takmanızı öneririz. Bu şekilde ürünün güneş ışığıyla temasını ve olası çözelti sızıntılarını engellemiş olursunuz.

                                                               

Her Acidity Kiti;

 

 

 

 

 

Test Yöntemi;

 

Test yöntemi Alkalimetrik Titrasyondur. Su numunesi  8,2 pH’a pH indikatörüne karşı Sodyum Hidroksit ile titrilenir. Sonuç CaCO3 cinsinden bulunur.

 

Test Sayısı;

 

Acidity değerine bağlı olmakla birlikte yaklaşık 60 testtir.

 

Etkileşim;

 

Bu test su numunesinin toplam asiditesini belirlemeye yöneliktir.

 

Ölçüm Aralığı;

 

Çözeltilerimizle optimum sayıda test yapabilmek için uygun test kiti kullanmanızı öneririz. Kullanım talimatında 5 ml numune için beher damla başına mg/L  veya mmol/L cinsinden CaCO3 eşdeğeri verilmiştir. Test sırasında alınacak numune miktarını 2,5 ml’ye düşürerek ya da

10 ml ‘ye çıkararak ölçüm aralığını genişletebilirsiniz.

 

Raf ömrü 2 yıldır.

 

Uygulama;

 

Atık sularda Asidite tayini ve izlenmesi ile nötralizasyon işlemlerinde kullanılacak alkali miktarını belirlemede kullanılır.

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİ

 

 

Asidite; su numunesinin hidroksit iyonlarını nötralize etme kapasitesi olarak tariflenebilir.

 

Asidite; genelde suda az iyonlaşan karbonik asit veya mineral asitlerden ve demir, alüminyum gibi tuzların hidrolizinden ileri gelir.

 

Toplam Asidite " Fenol Ftalein" Asiditesi

 

Su numunesinin fenol ftalein indikatörü yanında pH 8,2 dönüm noktasına sodyum hidroksit çözeltisi ile titrasyonu sonucunda asidite tayini yapılmış olur.

 

Bu asidite değeri ayni zamanda "Fenol Ftalein" veya "Toplam Asidite" adıyla anılır ve mineral asidite ile karbon dioksit asiditelerinin toplamıdır.

 

Mineral Asidite

 

Su numunesinin metil oranj indikatörü yanında pH 4,3 dönüm noktasına kadar titrasyonu ise

"Mineral Asidite" yi verir.

 

Asidite test sonucu (mg/L) = (mmol/L) CaCO3 eşdeğeri olarak verilir.