Borat Bazlı Ergitiş Fluksları

“Lityum-tetraborat (Li2B4O7), Sodyum-tetraborat (Na2B4O7) ve Lityum-metaborat (LiBO2

 

XRF “X-Ray Fluorescence”  ve ICP “Inductive Coupled Plasma” Spektrometrelerinde;

*       Analiz hassasiyeti, 

*       Repeatability (tekraredilebilirlik)

değerleri numune hazırlama sırasında kullanılan flux kalitesine bağlıdır.

FLUKS ÖZELLİKLERİ

 

Fluxlarımız aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 

·       Kontrollu partikül dağılımı (STD 100 -  600 µm veya Grade G 100 - 350µm)

·       Yüksek yoğunluk (tipik 1,2g/cm3 )

·       Kızdırma kayıpsız (tipik % 0,05 )

·       Homojen

·       Tozsuz ve kolay akışlı

·       Saf ve yüksek saflık kalitesi (> % 99,98)

 

0 - 1

ppm

Pb, Ni, Mn, Cd, Zn, Co, Ag

1 - 5

ppm

K,Cu, Se, As, Al, Sn, Na, Fe

2 - 10

ppm

Si, S, Ca, Mg

 

 

·       Analiz sertifikası ile içerik garantisi

·       Rezerve edilmiş üretim beçleri

·       İstek üzerine üertilebilecek özel karışım ve flukslar  

 

 

Numune+Flux karışımlarının numune hazırlama kabına yapışmamasını sağlayan “non wetting” ajanı (NWA) ve numune içindeki metalik malzemeleri oksitleyici ler de ürünlerimiz arasındadır.

 

FLUXLARIMIZ

 

FLUKS ADI

KOMPOZİSYONU

Karışım Oranı W/W

%

Ergime Noktası

°C

Tipik Uygulamalar

ST100

Sodyum Tetraborat

100

740

Demir, demir cevheri ergitme fluksu

LT100

Lityum Tetraborat

100

930

Ğalkali ğ oksitleri ergitme fluksu

LM100

Lityum Metaborat 

100

845

Ğasidik ğ oksitleri ergitme fluksu

LT80:LM20

Lityum Tetraborat/Lityum Metaborat

80/20

900

LT100’den daha düşük ergitmeli fluks

LT65:LM35

ÜNİVERSAL FLUKS

Lityum Tetraborat/Lityum Metaborat

66/34

875

karbonat, alüminosilikat, refrakter, boksit, alümina, çimento, demir cevheri, yüksek fırın cürufu, manyezit, nadir toprak oksitler,... ergitme fluksu

LT50:LM50

Lityum Tetraborat/Lityum Metaborat

50/50

870

LT65:LM35’den daha az ergime noktalı ve daha bazik fluks, silikat ergitme, krom cevheri, kum, refrakter,... ergitme fluksu

LT35:LM65

Lityum Tetraborat/Lityum Metaborat

35,34/64,7

825

alüminosilikat, alümina, boksit, demir cevher,,... (11/22 fluks) ergitme fluksu

LT20:LM80

Lityum Tetraborat/Lityum Metaborat

20/80

840

krom oksitleri, zirkon oksitleri,... ergitme fluksu

LT85:LA15

Lityum Tetraborat/Lantal oksit

85/15

 

Ağır absorplayıcı olarak lantal oksitli LT100’e benzer fluks

LT50:ST50

Lityum Tetraborat/Sodyum Tetraborat

50/50

 

krom oksit, zirkon oksit,... ergitme fluksu

LT85:SN15

Lityum Tetraborat/Sodyum nitrat

85/15

 

Seyreltilmiş elementli numuneler için oksitleyici fluks 

LT90:LN10

Lityum Tetraborat/Lityum Nitrat

90/10

 

an oxidising flux for use with samples containing reduced species.

LT90:LC10

Lityum Tetraborat/Lityum Karbonat

90/10

 

-

LT99.8:LB0.2

Lityum Tetraborat/Lityum Bromür

99,8/0,2

930

Non-wetting ajanı olarak % 0.2 LiBr bulunduran LT100 benzeri fluks

6510 LiF

Flux LT65/Lityum Fluorür

90/10

 

-

6502 LiBr

Flux LT65/Lityum Bromür

99,8/0,2

875

Non-wetting ajanı olarak % 0.2 LiBr bulunduran LT65:LM35 benzeri fluks

LT97:SI03

Lithym Tetraborat/Sodyum İyodür

97/3

930

Non-wetting ajanı olarak % 3 NaI bulunduran LT100 benzeri fluks

 

 

FLUX KATKILARI

 

Fluxlarla yapılan ergitişin bir diğer avantajı da ortama katıkların ilave edilebilmesidir.

Bu katıklar;

*       Numunedeki metalik malzemeleri oksitleyici kimyasallar,

*       Flux-Numune karışımının ergitişin yapıldığı kaba (kroze, kapsül v.s.) yapışmamasını sağlayan “non-wetting ajanı”,

*       İç standart ve

*       Ağır absorplayıcılardır.   

 

KATKI

AÇIKLAMA

Lityum İyodür

non-wetting ajanı, kristal ve solüsyon

Lityum Bromür

non-wetting ajanı, kristal ve solüsyon

Sodyum İyodür

non-wetting ajanı, kristal ve solüsyon

Sodyum Bromür

non-wetting ajanı, kristal ve solüsyon

Potasyum İyodür

non-wetting ajanı, kristal ve solüsyon

Amonyum İyodür

non-wetting ajanı, tablet

Lityum Florür

non-wetting ajanı, kristal

 

 

Lithium Nitrate

oksitleyici, pudra

Sodium Nitrate

oksitleyici, pudra

Potassium Nitrate

oksitleyici, pudra

Strontium Nitrate

oksitleyici, pudra

Ammonium Nitrate

oksitleyici, kristal

Oxidant mix

oksitleyici, Lityum Karbonat, Lityum Tetraborat, Potasyum Nitrat, Stronsiyum Nitrat karışımı

Ferro-alloy mix1

oksitleyici, Potasyum Karbonat, Potasyum İyodür karışımı

Ferro-alloy mix2

oksitleyici, Lityum Karbonat, Sodyum Karbonat, Potasyum Nitrat, Lityum Tetraborat karışımı

 

 

Bor Oksit

Fluks “asiditesi”ni artırır – ergime noktasını azaltır

Lityum Karbonat

Nitrürle oksidasyon için katalizör – kabarcıklaşma ile kimyasal karışım – fluks “asidite”sini azaltır

Sodyum Karbonat

Nitrürle oksidasyon için katalizör - kabarcıklaşma ile kimyasal karışım – fluks “asidite”sini azaltır

Lantal Oksit

Ağır absorplayıcı - cam stabilizörü 

 

 

 

 

SOCACHIM   XRF Scientific grup üyesidir